Fisken har haft föräldraledigt en månad på Island!

Just nu har fisken fått 1 månads föräldraledighet på Island!
Den här tiden på året kommer den stora djuphavstorsken in mot land för att fortplanta sig (den som norrmännen saluför som Skreitorsk).
Denna torsk är extra värdefull för den är stor och billig att fiska, eftersom man inte behöver gå långt ut till havs för att få tag i stora mängder.
Och inte minst för att den är full av värdefull rom.
På Island tänker man dock annorlunda.
I 4 veckor (i år från 1 – 28 april) råder fiskestopp där det är förbjudet att fiska inom 12 nautiska mil från kusten, så att torsken skall få leka ifred och fortplanta sig.
Detta har gjorts på Island sedan tidigt 50-tal och har lett till hållbara fiskebestånd som finns kvar till nästa generation.